Tahsilat Dış Kaynak Kullanımı (Outsource) Destek Hizmetleri

• Alacak Yönetimi (Kurumsal Borçlarınızın Takibi ve Tahsili)
• Proje Bazlı / Dönemsel Tahsilat Personeli Temin Etme / Seat Kiralama 
   (Alternatif Çözümler Tahsilat Merkezinde Çalışmak Üzere)
• Proje Bazlı / Dönemsel Tahsilat Personeli Temin Etme 
   (Müşteri’ye ait Lokasyonda Çalışmak Üzere)
• Proje Bazlı / Dönemsel Bilgi Güncelleme Çalışmaları Gerçekleştirme
• Tahsilat Personeli Seçme ve Yerleştirme
• Tahsilat Okulu ( Tahsilat Personel Eğitimleri ) 

Tahsilat Platformlarının Kurulması

• Varlık Yönetim Şirketi Alt Yapılarının Kurulması
• Alacak Yönetim Şirketi Alt Yapılarının Kurulması
• Hukuk Bürosu Altyapılarının Kurulması
• Tahsilat Departmanı Altyapılarının Kurulması

Tahsilat Altyapı Hizmetleri

• Alternatif Tahsilat Sistemi Kurulumu
• Santral Sistemlerinin Kurulması
• İnteraktif Karşılama Sistemlerinin Kurulması (IVR)
• Toplu SMS ve TCKN SMS Sistemlerinin Kurulması
• Toplu Sesli Bilgilendirme Sistemlerinin Kurulması (IVN)
• Hızlı Arama Sistemlerinin Kurulması

Alternatif İletişim Kanalları Yönetimi ve Destek Hizmetleri

• Toplu Mektup ve Basılı Evrak Gönderimleri
• Toplu Sesli Mesaj Gönderimleri
• Toplu SMS Gönderimleri