Sertifikalarımız

BİLGİLERİNİZ BİZİMLE GÜVENDEDİR
Alternatif Çözümler, 2014 yılında başladığı Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarını Nisan 2015’de sonuçlandırmış ve bilgi güvenliği konusundaki yeterliliğini uluslararası geçerliliğe sahip TÜRKAK ve Deutsche Akkreditierungstelle akreditasyonlu ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası ile belgelendirmiştir.

 


KALİTEMİZ TESCİLLİDİR
Alternatif Çözümler, 2014 yılında başladığı Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını Nisan 2015’de sonuçlandırmış ve kalitesini uluslararası geçerliliğe sahip TÜRKAK ve Deutsche Akkreditierungstelle akreditasyonlu ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası ile belgelendirmiştir.

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ TAAHHÜDÜMÜZ
Alternatif Çözümler olarak faaliyet gösterdiğimiz ve müşterilere ait kritik ve gizli bilgilere istenilen zamanda rahatlıkla ulaşılan finansal danışmanlık hizmetleri alanında bilgi güvenliğini en üst seviye de tutmak için;

a) Gizlilik: Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması,

b) Bütünlük: Bilginin yetkisiz değiştirmelerden korunması vedeğiştirildiğinde farkına varılması,

c) Erişilebilirlik: Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olması.

·         Hizmet verdiğimiz kişive / veya Kurumlara ait hiçbir bilgiyi 3. Şahıslarla paylaşmayacağımızı,

·         Bu kişive / veya Kurumların bilgilerine yetkisiz olarak ulaşmaya çalışacak kötü niyetli kişilerin ataklarına karşı güncel güvenlik duvarlarını oluşturacağımızı,

·         Bilgi Güvenliğini riske edebilecek faaliyetleri belirli periyotlar da araştıracağımızı, değerlendireceğimizi, ölçeceğimizi ve raporlayacağımızı,

·         Sorumlu olduğumuz Kamu ve/veya özel kuruluşlara istenilen bilgileri doğru, eksiksiz ve zamanında ulaştıracağımızı,

·         Sorumlu olduğumuz Kamu ve/veya özel kuruluşlardan aldığımız yetkilerle toplayacağımız bilgilerin koşulsuz doğru olması için gayret göstereceğimizi,

·         Firmamıza ait bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlayacağımızı,

·         Virüs ve zararlı yazılımların kaynağı olmayacağımız gibi bu tür faaliyetleri engellemek için gerekli tedbirleri alacağımızı,

·         Bilgi güvenliği ile ilgili yasal olarak belirlenmiş ve belirlenecek tüm kurallara uyacağımızı,

·         Bilgi Güvenliği faaliyetlerimizi yürütürken; neler yapacağımızı, hangi kaynakları elde edeceğimizi, kimlerin sorumlu olacağını, ne zaman tamamlanacağını ve sonuçların nasıl değerlendireceğimizi planlayarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi  

·         ISO 27001:2013 Standart şartlarına, kanuni yasal şartlara ve diğer şartlara, müşteri şartlarına uyacağımızı;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Taahhüt ederiz,