TAHSİLİ GECİKMİŞ ALACAKLARINIZA ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

Geçtiğimiz dönemde piyasaların büyümesine paralel olarak, tüm kurumların tahsili gecikmiş alacak (TGA) stokları hızla artmıştır. Bu ortamda kurumların fark yaratabilmeleri için alacak stoklarını rakiplerinden daha etkin bir şekilde yönetmeleri zaruri bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Kurumlar öncelikle iç kaynakları ile alacaklarını takip ve tahsil etmeye çalışmış ve bu konuda teknolojik yatırımlar ve istihdamlar yapmıştır fakat tahsilat konudaki kalifiye eleman ve kurumsal bilgi birikimi eksikliği ve tahsilat konusunda yapılması gereken teknoloji transferlerinin yüksek maliyetleri nedeniyle bir süre sonra kurumlar diğer pek çok konuda olduğu gibi tahsilat konusunda da dış kaynak kullanımı’na yönelmiştir. Bu noktada tahsilat alanında özelleşmiş hizmetler veren Alternatif Çözümler sektöre dahil olmuştur.

Alternatif Çözümler kurumunuzun yüksek know-how ve teknoloji transferi yatırımlarına gerek duymadan sektörün en iyi uygulamalarını en güncel platformda kullanabilmesini sağlayan alt yapısı ve uzman ekibi ile, kurumunuzun ihtiyacına göre kendi lokasyonunuzda ya da Alternatif Çözümler Tahsilat Merkezinde yapılan çalışmalar ile, kurumunuzun alacak yönetimi ihtiyaçlarını tek başına ve yüksek kalitede karşılamaktadır.

TAHSİLAT STRATEJİ İŞİDİR!
Alternatif çözümler, alacak yönetimi konusunda deneyimli yönetim kadrosu tarafından hazırlanan ve kurumunuz borçlularına özel yapılan borçlu segmentasyonu ve bu segmentasyon sonucunda oluşturulan stratejiler doğrultusunda doğru hamleleri, doğru zamanda yaparak, sorunlu alacakları kurumunuz açısından çok daha karlı bir platforma taşımaktadır.

TAHSİLAT TEKNOLOJİ İŞİDİR!
Alternatif Çözümler, tahsilat operasyonunda tamamen kendi iç kaynakları ile geliştirdiği, yüksek verimli Alternatif Tahsilat Yönetim Sistemini kullanmaktadır. Rakiplerimizden temel farklarımızdan biri olan bu durum, Alternatif Çözümler’e her kurum ile entegre olabilme ve müşterilerimiz tarafından istenen her tür raporlamayı kolayca sunabilme esnekliğini sağlamaktadır.

TAHSİLAT KADRO İŞİDİR!
Alternatif Çözümler, uzman yönetim kadrosu ve sürekli işbaşı eğitimleri ile desteklenen ve geliştirilen, yüksek motivasyon sahibi, genç ve dinamik tahsilat ekibi ile iş ortaklarının tahsilat performanslarının gelişmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.


Siz de firmanızın tahsilat operasyonunu bize devrederek, alacak portföylerinizin en uygun stratejiyle, en düşük maliyetle ve en yüksek verimle işlenmesini sağlayabilirsiniz.

TAHSİLAT ALTERNATİF ÇÖZÜMLER'İN İŞİDİR!

Detaylı bilgilendirme için bizimle temasa geçiniz.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel    : 0850 455 3 444